Tiivistelmä vuoden 2016 toimintakertomuksesta

Lääkevahinkovakuutuspoolilla ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalla ei ole ollut enää vuodesta 2012 eteenpäin vakuutussopimusta, eikä poolilla näin ollen ole ollut vakuutusmaksutuloa. Pooli siirtyi run off -tilaan, uusia lääkevahinkoja siihen ei tule, mutta toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Vakuutus- ja korvaustoimi sekä aktuaariasiat

Poolille tehtiin 24 Pandemrix-rokotetta koskevaa vahinkoilmoitusta vuonna 2016. Kaikkiaan poolille on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä 397 Pandemrix-liitännäistä vahinkoilmoitusta, joista 292:ssä syynä on ollut narkolepsia.

Vuoden 2013 alussa saatiin laki vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista. Tämä "Lex Pandemrix" on tarpeellinen vuoden 2009 täysimääräisten lääkevahinkokorvausten turvaamiseksi vahingonkärsineille nyt ja tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 maksettiin korvauksia (sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut) 2,0 M€, ja vuoden päättyessä jälleenvakuuttajien osuudella vähennetty korvausvastuu oli 17 M€.

Viestintä

Kriisiviestintäsuunnitelmaa testattiin harjoituksen avulla. Mediavalmennuksia jatkettiin säännöllisenä toimintatapana.

Verkkosivuille päivitettiin tietoa esinevahinkoihin liittyvien korvausten hakemisesta korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun pohjalta sekä päivitettiin ajankohtaiset tiedot tehdyistä vahinkoilmoituksista ja korvauspäätöksistä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lääkevahinkovakuutuspoolin siirryttyä run off -tilaan toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti. Erityisiä tutkimus- ja kehityspanostuksia ei ole tehty.

Toimielimet 2016

Hallitus

 • Harry Strömberg, If, puheenjohtaja 24.10.2016 saakka
 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja 24.10.2016 lähtien
 • Kristiina Ellmén, OP, varapuheenjohtaja
 • Outi Härkönen, LähiTapiola

Poolin toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Lainsäädäntöjohtaja (1.3.2016 lähtien) Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Oikeudelliset asiat, liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Potilasvakuutusyksikön johtaja (1.3.2016 lähtien) Minna Plit-Turunen

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

 

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Lääkevahinkovakuutuspoolin toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

31.03.2017