Tiivistelmä vuoden 2015 toimintakertomuksesta

Lääkevahinkovakuutuspoolilla ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalla ei ole ollut enää vuodesta 2012 eteenpäin vakuutussopimusta, eikä poolilla näin ollen ole ollut vakuutusmaksutuloa. Pooli siirtyi run off -tilaan, uusia lääkevahinkoja siihen ei tule, mutta toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Vakuutus- ja korvaustoimi sekä aktuaariasiat

Poolille tehtiin 31 Pandemrix-rokotetta koskevaa vahinkoilmoitusta vuonna 2015. Kaikkiaan poolille on tehty vuoden 2015 loppuun mennessä 373 Pandemrix-liitännäistä vahinkoilmoitusta, joista 271:ssä syynä on ollut narkolepsia. Toimintavuotena tuli vireille yksi Pandemrix-oikeudenkäynti.

Vuonna 2015 maksettiin korvauksia (sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut) 2,0 M€, ja vuoden päättyessä jälleenvakuuttajien osuudella vähennetty korvausvastuu oli 20 M€.

Viestintä

Vakuutuskeskuksen uusi viestintästrategia 2015 - 2020 ohjasi vahvasti toimintaa. Graafinen ilme päivitettiin kauttaaltaan ja sitä otettiin käyttöön vaiheittain. Digitaalista viestintää edistettiin uudistamalla verkkosivut. Vakuutuskeskukselle laadittiin myös kriisiviestintäohjeistus.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lääkevahinkovakuutuspoolin siirryttyä run off -tilaan toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti. Erityisiä tutkimus- ja kehityspanostuksia ei ole tehty.

Toimielimet 2015

Hallitus

 • Harry Strömberg, If, puheenjohtaja
 • Kristiina Ellmén, Pohjola, varapuheenjohtaja
 • Outi Härkönen, LähiTapiola

Poolin toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Potilasvakuutusyksikön johtaja Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Oikeudelliset asiat, liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Sisäinen tarkastaja, lakiasiainpäällikkö Jan Ylitapio, 30.10.2015 asti.

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Lääkevahinkovakuutuspoolin toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13..

22.04.2016