Korvaukset

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko (lääkevahinko), joka johtuu lääkkeen käytöstä lääkkeenä tai tutkimuslääkkeestä.

Korvattavat vahingot
Milloin ei korvata
Syitä korvaamatta jättämiseen
Korvauskäsittelyn eteneminen

27.09.2016