Pysyvä kosmeettinen haitta

Mikäli lääkevahingosta aiheutuu pysyvää ulkonäöllistä haittaa, kuten arpi hyvitetään se kosmeettisen haitan korvauksella. Korvausta määriteltäessä huomioidaan arven laajuus, muoto, väri, sijainti ja näkyvyys. Korvauksen määrään vaikuttaa myös vahingonkärsineen ikä. Ikävähennys pienentää vanhempana vahingoittuneen henkilön korvausta.

Korvauksen suuruus määräytyy liikennevahinkolautakunnan ohjeiden perusteella.

20.03.2015