Sairaanhoitokulut

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan tarpeelliset vahingon aiheuttamat ylimääräiset sairaanhoitokulut. Korvattavaksi voivat tulla esim. vahingosta aiheutuneet ylimääräiset hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut, lääkärinpalkkiot, vahingosta aiheutunut kotisairaanhoito ja laboratoriotutkimukset, lääkekulut sekä fysikaalinen hoito.

Sairaanhoitokustannukset korvataan pääsääntöisesti julkisen sairaanhoidon kustannustason mukaisesti, ellei poikkeustapauksessa ole erityistä perustetta yksityisten terveydenhoitopalveluiden käyttämiseen.

20.03.2015