Tilapäinen haitta

Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen vahingonkorvauslain muutoksen myötä kivun ja säryn korvauksen nimi muuttui tilapäisen haitan korvaukseksi.

Tilapäisen haitan korvauksella hyvitetään välittömästi vahingon jälkeen vahingonkärsineelle aiheutuva akuuttivaiheen kipu ja särky ja muu epämukavuus. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vamman tai sairauden vaikeusaste, toipumisaika, tehdyt hoitotoimenpiteet ja sairaalahoidon tarve. Jos kiputila muuttuu krooniseksi, se huomioidaan pysyvän haitan korvauksessa.

20.03.2015