Korvauskäsittelyn eteneminen

Korvauskäsittelystä vastaa Lääkevahinkovakuutuspoolin korvausyksikkö. Korvauskäsittely koostuu eri osa-alueista.

19.03.2015