Pandemrix-rokotteen korvausperusteet arvioidaan aikaikkunan osalta

Tiedote 17.6.2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti tänään tulokset narkolepsian ja Pandemrix-sikainfluenssarokotteen välisen yhteyden tutkimuksista. Tutkimuksissa selvitettiin vuoden 2012 seurantatietoihin perustuen erityisesti kuinka pitkään Pandemrix-rokotuksen jälkeen narkolepsiariski on kohonnut.

- Tutustumme THL:n raporttiin huolellisesti. Sen perusteella teemme johtopäätökset siitä, antaako raportti aihetta korvausperusteiden muutoksiin aikaikkunan osalta. Korvausperusteiden soveltaminen arvioidaan tämän jälkeen tapauskohtaisesti, Lääkevahinkovakuutuspoolin johtaja Asko Nio kertoo.

Raportin käsittely on käynnistetty saman tien ja johtopäätökset tehdään mahdollisimman nopealla aikataululla.

- Valitettavasti päätöksenteko on kestänyt joissain tapauksissa. THL:n tuore raportti, kuten myös kansainväliset selvitykset, ovat kuitenkin täysin välttämättömiä korvattavuuden ratkaisemiseksi, Nio selvittää.

Nyt tehtävä arviointi koskee noin 60 vahinkotapausta. Suurin osa näistä tapauksista on edelleen auki, koska päätöstä ei ole voitu tehdä ennen THL:n raportin valmistumista. Jokaiselle hakijalle on tiedotettu päätöksenteon etenemisestä.

Vahinkoilmoituksia on tehty 219

Lääkevahinkovakuutuspoolille on tehty tähän mennessä 219 vahinkoilmoitusta, jotka liittyvät Pandemrix-rokotteen aiheuttamiin narkolepsiaepäilyihin.

Pooli on antanut 150 myönteistä ja 34 hylkäävää korvauspäätöstä.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 11 on hylätty, koska tutkimuksissa henkilöillä ei todettu narkolepsiaa. Ilmoituksista 23 hylättiin, koska oireet ovat alkaneet yli kahdeksan kuukauden kuluttua rokotuksesta. Nämä tapaukset arvioidaan nyt uudelleen. Lisäksi korvauskäsittelyn eri vaiheissa on 35 tapausta, joissa on haluttu odottaa THL:n raporttia ennen päätöksentekoa.

Lisätiedot:

  • Lääkevahinkovakuutuspoolin johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
  • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen, p. 040 450 4676
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
23.03.2015