Narkolepsiavahinkojen korvauskäsittelyn aikataulu

Tiedote 21.7.2011

Euroopan lääkevirasto EMA julkaisi 21.7.2011 kannanottonsa Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian syy-yhteydestä. Sen mukaan Suomessa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat yhteyden rokotteen ja narkolepsian välillä lapsilla ja nuorilla.

Lääkevahinkovakuutuspooli jatkaa korvauskäsittelyä tutustumalla EMA:n ratkaisun perusteisiin ja arvioimalla, mihin johtopäätöksiin se antaa aihetta. Selvitystyötä tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

THL julkaisee kansallisen narkolepsiatyöryhmän loppuraportin elokuun lopussa. Lääkevahinkovakuutuspooli pyrkii sen jälkeen syyskuun alkupuolella tekemään yleisen tason ratkaisun rokotteen ja narkolepsian välisestä syy-yhteydestä. Yksittäisiä vahinkoilmoituksia koskevat korvauspäätökset voidaan tehdä tämän jälkeen. Tällä hetkellä pooli valmistautuu korvauskäsittelyyn varmistamalla, että sillä on käytettävissään ajantasaiset sairauskertomukset korvausta hakeneista.

Lisätietoja Johtaja Asko Nio, puh. 050 522 2754

23.03.2015