Ensimmäiset uudet korvausratkaisut aikuisten narkolepsiatapauksista tehty

Tiedote 24.6.2013

Lääkevahinkovakuutuspooli on tehnyt ensimmäiset uudet korvausratkaisut aikuisten narkolepsiatapauksista.

"Nyt lähti 16 ensimmäistä korvauspäätöstä," kertoo johtaja Asko Nio Lääkevahinkovakuutuspoolista.

Aikuisten tapaukset otettiin uuteen tarkastelun heti kun THL:n uusi selvitys valmistui muutama viikko sitten. Siinä todettiin, että rokottamattomiin verrattuna Pandemrix-rokotteen saaneilla aikuisilla oli 3-5-kertainen riski sairastua narkolepsiaan.

Pooli on päättänyt korvata myös aikuisten narkolepsiavahingot THL:n selvityksen tulosten mukaisesti.

Jokainen vahinkoilmoitus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Korvauksen saannin ehtona on, että myös vahingon muut edellytykset ja syy-yhteys täyttyvät. Niistä keskeisin on, että narkolepsian oireet ovat alkaneet 8 kk:n kuluessa rokotuksesta.

Tässä vaiheessa pooli on maksanut aikuisille tilapäisen ja pysyvän haitan ennakkokorvauksia. Korvausten suuruus on määritelty samoin periaattein kuin aikaisemmin on tehty lasten ja nuorten vahingoissa. Muut mahdolliset korvaukset, kuten kulu- ja ansionmenetyskorvaukset, ratkaistaan tapauskohtaisesti jatkoselvittelyjen jälkeen.

Lisätietoja
Johtaja Asko Nio, puh. 040 450 4614

23.03.2015