Esinevahingoista voi hakea korvausta Lääkevahinkovakuutuspoolilta

Uutinen 16.12.2016

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen KKO:2016:86, joka koskee narkolepsiaan ja katapleksiaan vakavasti sairastuneen henkilön kotihoidossa ollessaan aiheuttamien esinevahinkojen korvaamista. Valtio velvoitettiin rokotuksen toimeenpanijana korvaamaan esinevahingot.

Kyseessä on 12-vuotiaalle lapselle (henkilö A) rokotuksen seurauksena aiheutunut poikkeuksellisen vakava henkilövahinko, jonka seurauksena tämän vanhemmalle (henkilö B) on aiheutunut kuluja.

Ratkaisussaan korkein oikeus katsoi, että aiheutuneet esinevahingot ovat välittömässä yhteydessä henkilö A:n kotihoitoon. Ne voidaan siten tässä tapauksessa rinnastaa vahingonkorvauslain 5 luvun 2 d §:ssä tarkoitettuihin henkilövahingon kärsineen hoitamisesta aiheutuneisiin kuluihin, vaikka esinevahingon muodossa aiheutuneet kustannukset ovatkin epätyypillinen hoitoon liittyvä kuluerä. Toisaalta A:n rokotuksesta seurannut sairauskin on ollut poikkeuksellisen vakava.

Korkein oikeus katsoi, että B:lle aiheutuneet esinevahingot ovat sellaisia A:n hoidosta aiheutuneita kuluja, jotka valtio on velvollinen A:lle aiheutuneen henkilövahingon perusteella korvaamaan. Näillä perusteilla asiassa on erityinen syy korvaukselle, jota voidaan pitää edellä kuvatuissa olosuhteissa myös kohtuullisena.

Kun Lääkevahinkovakuutuspoolilta haetaan korvausta esinevahingoista, pooli arvioi tapauskohtaisesti ovatko vahingon aiheutumisen olosuhteet sellaiset, että tapaus voidaan rinnastaa korkeimman oikeuden ratkaisuun ja siten katsoa korvattavaksi vahingonkorvauslain 5 luvun 2 d §:n perusteella vakuutusehtojen mukaisesti.

Run off -tilassa oleva Lääkevahinkovakuutuspooli hoitaa enää vuoden 2009 Pandemrix-rokotteen lääkevahingot. Kaikki uudet vahinkoilmoitukset tehdään suoraan Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Lisätietoja vahinko- ja korvausasioiden palvelunumerosta p. 040 450 4640

16.12.2016