Toimintakertomus 2019

Lääkevahinkovakuutuspoolilla ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalla ei ole ollut enää vuodesta 2012 eteenpäin vakuutussopimusta, eikä poolilla näin ollen ole ollut vakuutusmaksutuloa. Pooli siirtyi run off -tilaan, uusia lääkevahinkoja siihen ei tule, mutta toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Tutustu Vakuutuskeskus-ryhmän interaktiiviseen toimintakertomukseen 2019 tästä linkistä

Lääkevahinkovakuutuspooli on osa Vakuutuskeskus-ryhmää.

05.06.2020