Tiivistelmä vuoden 2017 toimintakertomuksesta

Lääkevahinkovakuutuspoolilla ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalla ei ole ollut enää vuodesta 2012 eteenpäin vakuutussopimusta, eikä poolilla näin ollen ole ollut vakuutusmaksutuloa. Pooli siirtyi run off -tilaan, uusia lääkevahinkoja siihen ei tule, mutta toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Poolille tehtiin 20 Pandemrix-rokotetta koskevaa vahinkoilmoitusta vuonna 2017. Kaikkiaan poolille on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä 418 Pandemrix-liitännäistä vahinkoilmoitusta, joista 311:ssä syynä on ollut narkolepsia. Vahinkoilmoitusten määrästä vietiin tietoa myös verkkosivuille.

Vuonna 2017 maksettiin korvauksia (sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut) 1,6 M€ (2,0 M€), ja vuo-den päättyessä jälleenvakuuttajien osuudella vähennetty korvausvastuu oli 13,7 M€ (17,2 M€).

Narkolepsiapotilaiden osalta aloitettiin kuntoutustyö Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kanssa.

Lääkevahinkovakuutuspoolin siirryttyä run off -tilaan toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanho-jen vahinkojen osalta normaalisti.

Vakuutuskeskuksen (VK) toimisto on ollut yhteinen Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), Liikennevakuutuskeskuksen (LVK), Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) ja eräiden muiden poolien kanssa. Toimintakustannukset on jaettu ryhmän organisaatioille aiheutumisperiaatteella.


Toimielimet 2017


Hallitus

 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja
 • Kristiina Ellmén, OP, varapuheenjohtaja
 • Mikko Suomalainen, LähiTapiola


Poolin toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Potilasvakuutusyksikön johtaja Minna Plit-Turunen
 • Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa 29.9.2017 asti
 • Aktuaarijohtaja Ville Lilja 20.11.2017 lähtien
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Oikeudelliset asiat, liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen


Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Lääkevahinkovakuutuspoolin toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

25.04.2018