Tiivistelmä vuoden 2018 toimintakertomuksesta

Lääkevahinkovakuutuspoolilla ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalla ei ole ollut enää vuodesta 2012 eteenpäin vakuutussopimusta, eikä poolilla näin ollen ole ollut vakuutusmaksutuloa. Pooli siirtyi run off -tilaan, uusia lääkevahinkoja siihen ei tule, mutta toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Poolille tehtiin 19 Pandemrix-rokotetta koskevaa vahinkoilmoitusta vuonna 2018. Kaikkiaan poolille on tehty vuoden 2018 loppuun mennessä 441 Pandemrix-liitännäistä vahinkoilmoitusta, joista 330:ssä syynä on ollut narkolepsia. Vahinkoilmoitusten määrästä vietiin tietoa myös verkkosivuille.

Vuonna 2018 maksettiin vahingonkorvauksia 1,7 M€ (1,5 M€) ja vuoden päättyessä jälleenvakuuttajien osuudella vähennetty korvausvastuu oli 10,1 M€ (13,7 M€).

Narkolepsiapotilaiden osalta jatkettiin koulutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen tukemista Verve-säätiön kanssa.

Lääkevahinkovakuutuspoolin siirryttyä run off -tilaan toiminta jatkuu poolin vastuulla olevien vanhojen vahinkojen osalta normaalisti.

Vakuutuskeskuksen (VK) toimisto on ollut yhteinen Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), Lääkevahinkovakuutuspoolin, Liikennevakuutuskeskuksen (LVK), Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) ja eräiden muiden poolien kanssa. Toimintakustannukset on jaettu ryhmän organisaatioille aiheutumisperiaatteella.


Toimielimet 2018

 

Hallitus

 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja
 • Kristiina Ellmén, OP, varapuheenjohtaja
 • Mikko Suomalainen, LähiTapiola


Poolin toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Oikeudelliset asiat, liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Aktuaarijohtaja Ville Lilja
 • Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Potilasvakuutusyksikön johtaja Minna Plit-Turunen
 • Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen 10.8.2018 saakka
 • Viestintäjohtaja Sari-Leena Lund 1.9.2018 alkaen


Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Terhi Latvala KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

 

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Lääkevahinkovakuutuspoolin toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

02.12.2019