Kaikki uudet vahinkoilmoitukset tehdään nyt Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. 

Poikkeuksena ovat vuoden 2009 rokotuskampanjaan liittyvät Pandemrix-vahingot, joiden korvauskäsittelyn hoitaa edelleen keskitetysti Lääkevahinkovakuutuspooli.

Näiden sivujen ohjeet ja korvaustiedot käsittelevät ainoastaan Lääkevahinkovakuutuspoolin hoitaman vakuutuksen sisältöä.

Vuoden 2009 rokotuskampanjaan liittyvästä Pandemrix-rokotteen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Lääkevahinkovakuutuspoolilta täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. Lomakkeen voit ladata sivulta Lomakkeet tai tilata Lääkevahinkovakuutuspoolilta puhelimitse 040 450 4640. Samasta numerosta saat myös neuvoja lomakkeen täyttämiseen. Tarkempia tietoja löydät sivulta Korvauksen hakeminen lääkevahinkovakuutuksesta.

Ennen ilmoituksen tekemistä olisi hyvä pyrkiä keskustelemaan asiasta hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa sen selvittämiseksi, mikä on hänen näkemyksensä asiasta. Keskustelun perusteella voidaan tarvittaessa päätyä lääkevahinkoilmoituksen tekoon.

Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun korvausta vaativa sai tietää lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Korvausvaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt lopetti lääkkeen käytön.

Muut korvausjärjestelmät

Lääkevahinkovakuutus on niin sanottu toissijainen korvausjärjestelmä. Vakuutuksen tarkoitus on täydentää lakisääteistä turvaa. Tämän vuoksi vakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään aina lakisääteisestä vakuutuksesta tai muuten julkisista varoista maksettavat tai saatavat etuudet.

Nämä korvaukset ja etuudet kannattaa siis hakea asianomaiselta taholta (esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta), vaikka vahingosta haettaisiin korvausta myös Lääkevahinkovakuutuspoolilta.