Jos lääke on mielestäsi aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen, voit hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Korvausasia saadaan vireille lähettämällä vahinkoilmoituslomake postitse Lääkevahinkovakuutuspoolille.

Vahinkoilmoituksen täyttäminen onnistuu nopeimmin vahinkoilmoituslomaketta käyttäen. Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Sen vuoksi sitä ei voi lähettää sähköisesti Lääkevahinkovakuutuspoolille. Lataa vahinkoilmoituslomake sivulta Lomakkeet. 

Voit myös tilata vahinkoilmoituslomakkeen Lääkevahinkovakuutuspoolilta joko kirjallisesti tai puhelimitse 040 450 4640. Samasta numerosta saat myös neuvoja lomakkeen täyttämiseen.

Vahinkoilmoitukseen ei ole tarpeen liittää mukaan kuitteja tai muita selvityksiä aiheutuneiden kustannusten ja menetysten suuruudesta. Ne selvitetään erikseen, mikäli kysymys on korvattavasta vahingosta.

Vahinkoilmoituslomakkeen allekirjoittaminen

Täysi-ikäinen korvauksen hakija allekirjoittaa vahinkoilmoituslomakkeen itse. Hän voi myös valtuuttaa jonkun toisen henkilön hoitamaan asiaa, jolloin vahinkoilmoituslomakkeeseen liitetään valtakirja. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleisimmin hänen vanhempansa. Jos lääkkeen käyttäjä on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas.

Allekirjoittamalla vahinkoilmoituksen korvauksen hakija antaa suostumuksensa siihen, että hoitolaitos tai muu lomakkeen suostumuslausekkeessa mainittu taho voi antaa Lääkevahinkovakuutuspoolille vahinkoasian käsittelyssä tarvittavat selvitykset ja tiedot.

Milloin korvausvaatimus on viimeistään esitettävä?

Korvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tietää lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Vaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Korvaushakemuslomake

Lääkevahinkovakuutuspoolin korvausyksikkö antaa kirjallisen korvauspäätöksen korvauksenhakijalle. Myönteisessä korvauspäätöksessä ilmoitetaan millaisia korvauksia maksetaan lääkevahinkovakuutuksesta. Päätöksen liitteenä on korvaushakemuslomake, jolla korvauksenhakija voi esittää yksilöidyn korvausvaatimuksensa.