Sivun alasivut:

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko (lääkevahinko), joka johtuu lääkkeen käytöstä lääkkeenä tai tutkimuslääkkeestä.

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa taikka niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Lääkevahinko on aina henkilövahinko.

Syy-yhteyden arviointi

Lääkkeen käytön ja haittavaikutuksen välillä tulee olla todennäköinen syy-yhteys. Lääkkeen käytön tulee olla todennäköisin vahingon syy, kun kaikki syyt otetaan kokonaisuutena huomioon. Mikäli syy-yhteys arvioidaan ainoastaan mahdolliseksi, jolloin vahinkoon on monta mahdollista syytä, eikä lääkkeen käyttö ole niistä muita todennäköisempi, vahinkoa ei korvata. Syy-yhteyden arvioinnissa käytetään apuna haittavaikutusrekistereissä ja niistä laadituissa kokoomateoksissa sekä lääketieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja tietoja. Lisäksi otetaan huomioon henkilön sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä muu mahdollinen lääkitys.

Korvattava lääkevahinko

Jotta lääkevahingosta voidaan maksaa korvausta, vahingosta tulee seurata vähintään 14 päivän yhtäjaksoinen toimintakyvyn aleneminen taikka pysyvä ruumiinvamma tai sairaus taikka kuolema. Jos vahinko ei ole näin vakava, korvataan vahingonkärsineelle pelkästään lääkevahingosta aiheutuneet kustannukset ja ansionmenetys, mikäli ne yhteensä ylittävät 85 euroa julkisten tai lakisääteisten korvausten vähentämisen jälkeen. Korvattava lääkevahinko ja korvattavuuden rajoitukset on tarkemmin määritelty lääkevahinkovakuutusehdoissa (pdf).

Lue lisää: Millaisia korvauksia maksetaan.