Sivun alasivut:

Korvausperusteet

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan lääkevahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Sen sijaan sellaisia kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata. Tämän vuoksi korvausta ei voida maksaa alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman hoitokuluista eikä vahingon aiheuttaneen lääkkeen hankintakuluista.

Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavat korvaukset määrätään soveltaen vahingonkorvauslain säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. Lähtökohtaisesti vahinkoon liittyvät kulut ja menetykset korvataan täysimääräisesti. Vahingoittuneen on myös omilla toimillaan mahdollisuuksien mukaan estettävä lisävahingon syntymistä.

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Korvausta laskettaessa vähennetään etuudet, joihin vahingonkärsineellä on ilmeisesti oikeus julkisista varoista tai lakisääteisestä vakuutuksesta. Näin ollen lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vahingonkärsineelle se osuus lääkevahingosta johtuvista kustannuksista ja menetyksistä, joita muut lakisääteiset etuudet ja vakuutukset eivät kata.

Kuolintapaus keyboard_arrow_down
Ansionmenetys keyboard_arrow_down
Pysyvä kosmeettinen haitta keyboard_arrow_down
Pysyvä haitta keyboard_arrow_down
Tilapäinen haitta keyboard_arrow_down
Muut vahingosta aiheutuneet kustannukset keyboard_arrow_down
Sairaanhoitokulut keyboard_arrow_down