Sivun alasivut:

Tässä lyhyesti luettelo yleisimmistä syistä, miksi vahinkoa ei korvata lääkevahinkovakuutuksesta:

  • Vahinko on sattunut ennen vakuutuksen voimaan tuloa
  • Vahinkoilmoitus on tehty liian myöhään
  • Vahinko ei todennäköisesti ole seurausta lääkkeen käytöstä
  • Vahinko aiheutui välttämättömästä riskinotosta hoidettaessa vaikeaa sairautta
  • Vahinko on muuten kohtuudella siedettävä huomioon ottaen erityisesti hoidettavan sairauden laadun ja vaikeusasteen
  • Vahinko on vähäinen
  • Vahinko johtuu siitä, ettei lääkkeellä ollut tarkoitettua vaikutusta
  • Vahinko johtuu siitä, että lääkitystä ei toteutettu asianmukaisesti (potilasvahinko)
  • Vahinko liittyy lääkkeen väärinkäyttöön

Korvattava lääkevahinko ja korvattavuuden rajoitukset on tarkemmin määritelty lääkevahinkovakuutusehdoissa (pdf).