Webbsidans undersidor:

De vanligaste anledningarna till att en skada inte ersätts från läkemedelsskadeförsäkringen är i korthet följande:

  • Skadan har inträffat innan försäkringen trätt i kraft
  • Anmälan om skadan har gjorts för sent
  • Skadan är sannolikt inte en följd av läkemedelsanvändning
  • Skadan uppkom till följd av nödvändigt risktagande vid behandlingen av en svår sjukdom
  • Skadan bör i övrigt skäligen tålas speciellt med beaktande av den behandlade sjukdomens art
  • Skadan är obetydlig
  • Skadan beror på att läkemedlet inte haft avsedd verkan
  • Skadan beror på att medicineringen inte varit korrekt (patienskada)
  • Skadan beror på missbruk av läkemedlet

Ersättningsbar läkemedelsskada och begränsningar i ersättligheten är närmare definierade i läkemedelsskadeförsäkringsvillkoren (pdf).