Hur söker jag ersättning

Om ett läkemedel enligt din åsikt har förorsakat dig en överraskande biverkning, kan du ansöka om ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen.

För detta skall en skadeanmälningsblankett per post sändas till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Blanketter

Var kan blanketten fås?
Skadeanmälningsblankettes underskrift
När skall ersättingskravet senast framställas?
Blankett för ersättningsansökan

23.03.2015