Blankett för ersättningsansökan

Läkemedelsskadeförsäkringspoolens ersättningsenhet ger ett skriftlig ersättningsbeslut till den som sökt om ersättning.

I ett positivt ersättningsbeslut (då skadan är ersättningsgill) uppges hurudana ersättningar betalas från läkemedelsskadeförsäkringen. Till beslutet bifogas en blankett för ersättningsansökan, på vilken den ersättningssökande kan precisera sina ersättningskrav.

23.03.2015