Var kan blanketten fås

Skadeanmälan skall personligen undertecknas.

Därför kan den inte sändas elektroniskt till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Skadeanmälningsblanketten kan också beställas från Läkemedelsskadeförsäkringspoolen endera med brev eller per telefon 040 4504 640. På samma telefonnummer får du också närmare upplysningar om hur blanketten skall fyllas i.

Det är inte nödvändigt att till skadeanmälan bifoga kvitton eller andra utredningar över kostnader och förluster som uppstått. Dessa utreds separat, ifall det är fråga om en ersättningsbar skada.

23.03.2015