Totalt 289 narkolepsianmälningar

Meddelande 23.11.2016

Läkemedelsförsäkringspoolen hade fram till den 10 november 2016 tagit emot totalt 393 skadeanmälningar förknippade med vaccinet Pandemrix. Av dessa anmälningar gällde 289 misstanke om narkolepsi orsakad av vaccinet.

Läkemedelsförsäkringspoolen har hittills gett 228 positiva och 46 negativa ersättningsbeslut gällande misstanke om narkolepsi. Det finns ytterligare 15 fall som är i olika skeden av ersättningshandläggning.

Av skadeanmälningarna har 23 stycken avslagits på grund av att narkolepsi inte konstaterats vid undersökningar av personerna. Av anmälningarna avslogs 23 eftersom symptomen hade börjat över två år efter vaccinationen. Detta tidsintervall för orsakssamband på två år är Läkemedelsförsäkringspoolens riktlinje i enlighet med forskningsrön från Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL fortsätter sina undersökningar gällande detta. När THL publicerar undersökningsresultaten, Läkemedelsförsäkringspoolen kan ta ny ställning i ärendet utan att kunden behöver framställa krav om detta.

24.11.2016