Totalt 267 narkolepsianmälningar

Meddelande 28.10.2015

Läkemedelsförsäkringspoolen hade fram till den 23 oktober 2015 tagit emot totalt 369 skadeanmälningar förknippade med vaccinet Pandemrix. Av dessa anmälningar gällde 267 misstanke om narkolepsi orsakad av vaccinet.

Läkemedelsförsäkringspoolen har hittills gett 220 positiva och 40 negativa ersättningsbeslut gällande misstanke om narkolepsi.

Av skadeanmälningarna har 22 stycken avslagits på grund av att narkolepsi inte konstaterats vid undersökningar av personerna. Av anmälningarna avslogs 16 eftersom symptomen hade börjat över två år efter vaccinationen. Detta tidsintervall för orsakssamband på två år är Läkemedelsförsäkringspoolens riktlinje i enlighet med forskningsrön från Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL fortsätter sina undersökningar gällande detta och publicerar sannolikt undersökningsresultaten om cirka ett år. Läkemedelsförsäkringspoolen kan då ta ny ställning i ärendet utan att kunden behöver framställa krav om detta.

Det finns ytterligare 7 fall som är i olika skeden av ersättningshandläggning.

23.02.2016