Ändring i ersättningsgrunderna vid insjuknande i narkolepsi

Meddelande 30.6.2014

Enligt nya forskningsrön från Institutet för hälsa och välfärd har risken för insjuknande i narkolepsi varit förhöjd i två års tid efter vaccination med Pandemrix. Tidigare ansågs motsvarande tidsintervall vara åtta månader.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ändrar ersättningsgrunderna vid insjuknande i narkolepsi i enlighet med tidsintervallet i de ovannämnda forskningsrönen. Som ersättningsgilla fall betraktas fall där symptomen bevisligen har debuterat inom två år efter vaccineringen. Tillämpningen av ersättningsgrunderna bedöms likväl från fall till fall.

– Handläggningen av ersättningarna pågår och vi strävar efter att fatta besluten så fort som möjligt. De flesta får sina ersättningsbeslut inom de närmaste veckorna. Beslut gällande ansökningar som kräver tilläggsutredningar kommer att dröja till hösten. Alla sökande har informerats om beslutsprocessens gång, säger direktör Asko Nio på Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Ombedömningen berör cirka 60 fall. Det är möjligt att majoriteten av de fall som fått avslag på grund av det fastställda tidsintervallet på åtta månader nu kan få ersättning.

Ytterligare information
Asko Nio, direktör för Läkemedelsförsäkringspoolen, tfn 040 450 4614

23.03.2015