Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2017

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har inte haft försäkringsavtal sedan 2012, och poolen har därför inte haft premieinkomster. Poolen övergick i run off-läge, vilket innebär att poolen inte kommer att få nya läkemedelsskador, men poolen fortsätter att ansvara för gamla skador som tidigare.

Under 2017 gjordes 20 skadeanmälningar om Pandemrix-vaccinet till poolen. Fram till utgången av 2017 hade poolen mottagit totalt 418 skadeanmälningar i anknytning till Pandemrix. Vid 311 av dessa var orsaken narkolepsi. Information om antalet skadeanmälningar lades också ut på nätsidorna.

De utbetalda ersättningarna 2017 (inkl. skaderegleringskostnader) uppgick till 1,6 (2,0) mn euro. Vid årets utgång uppgick ersättningsansvaret (efter avdrag för återförsäkringsandelen) till 13,7 (17,2) mn euro.

Rehabilitering av narkolepsipatienter inleddes i samarbete med Försäkringsbranschens rehabilitering FBR rf.

Efter övergången till run off-läge fortsätter poolen att ansvara för gamla skador som tidigare.

Försäkringscentralens (FC:s) byrå har varit gemensam med Patientförsäkringscentralen (PFC), Trafikförsäkringscentralen (TFC), Miljöförsäkringscentralen (MFC) och vissa andra pooler. Verksamhetskostnaderna har fördelats mellan gruppens organisationer enligt uppkomstprincipen.

Organ 2017

Styrelse

 • Matti Sjögren, If, ordförande
 • Kristiina Ellmén, OP, vice ordförande
 • Mikko Suomalainen, LokalTapiola

Poolens verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör till 29.9.2017
 • Ville Lilja, aktuariedirektör från 20.11.2017
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Janne Jumppanen, juridiska ärenden, direktör för trafikförsäkringsenheten
 • Minna Plit-Turunen, direktör för patientförsäkringsenheten

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR (övervakningsrevisor)
 • Janne Elo CGR

Officiella bokslut finns till påseende på Läkemedelsskadeförsäkringspoolens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

07.05.2018