Verksamhetsberättelsen 2019

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har inte haft försäkringsavtal sedan 2012, och poolen har därför inte haft premieinkomster. Poolen övergick i run off-läge, vilket innebär att poolen inte kommer att få nya läkemedelsskador, men poolen fortsätter att ansvara för gamla skador som tidigare.

05.06.2020