Vad ersätts

Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts personskada (läkemedelsskada) som förorsakats av att läkemedel använts såsom läkemedel eller som förorsakats av forskningsläkemedel.

23.03.2015