Hur handläggs ersättningsärendet

Ersättningshandläggningen sköts av Läkemedelsskadeförsäkringspoolens ersättningsenhet.

Handläggningen består av olika delområden och dessa utreds närmare under rubrikerna Ersättningshandläggningen och Missnöje med beslut.

23.03.2015