Om utseendet förorsakas bestående men, såsom ärr, till följd av läkemedelsskadan, ersätts det med ersättningen för kosmetiskt men. Vid bestämmandet av ersättningen beaktas ärrets art, omfattning, form, färg, läge och synlighet. På ersättningsbeloppet inverkar även den skadelidandes ålder. Ersättningen till äldre skadade minskar på grund av åldersavdrag.

Storleken på ersättningen i varje invaliditetsklass bestäms enligt trafikskadenämndens instruktioner.

23.03.2015