Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts nödvändiga extra sjukvårdskostnader som uppkommit till följd av skadan. Ersättning kan t.ex. betalas för extra vårddags- och poliklinikavgifter, läkararvoden, av skadan föranledd hemsjukvård, laboratorieundersökningar, läkemedelskostnader och fysikalisk behandling.

Sjukvårdskostnaderna ersätts i regel enligt avgiftsnivån inom den offentliga sjukvården, ifall det inte i undantagsfall finns särskild anledning att anlita privata hälsovårdstjänster.

23.03.2015