Skadeanmälningar ska göras direkt till den nya försäkraren Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Undantag är Pandemrix-skador i anslutning till vaccinationskampanjen 2009 om vilka skadeanmälningar även vid nya skadefall ska göras till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.