Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2016

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har inte haft försäkringsavtal sedan 2012, och poolen har därför inte haft premieinkomster. Poolen övergick i run off-läge, vilket innebär att poolen inte kommer att få nya läkemedelsskador, men poolen fortsätter att ansvara för gamla skador som tidigare.

Försäkring, skadereglering och aktuarieärenden

Under 2016 gjordes 24 skadeanmälningar om Pandemrix-vaccinet till poolen. Fram till utgången av 2016 hade poolen mottagit totalt 397 skadeanmälningar i anknytning till Pandemrix. Vid 292 av dessa var orsaken narkolepsi.

Vid ingången av 2013 fick vi en lag om partiell finansiering av 2009 års läkemedelsskadeersättningar med statsmedel. Denna "Lex Pandemrix" behövs för att fullt ut garantera 2009 års läkemedelsskadeersättningar för de skadelidande nu och i framtiden.

De utbetalda ersättningarna år 2016 (inkl. skaderegleringskostnader) uppgick till 2,0 mn euro. Vid årets utgång uppgick ersättningsansvaret (efter avdrag för återförsäkringsandelen) till 17 mn euro.

Kommunikation

Kriskommunikationsplanen testades i en övning. Medieträningen fortsatte som ett regelbundet tillvägagångssätt.

Webbplatsen uppdaterades med information om ansökan om ersättning för sakskador utifrån högsta domstolens förhandsavgörande samt med aktuell information om antalet skadeanmälningar och ersättningsbeslut.

Framtidsperspektiv

Efter övergången till run off-läge fortsätter poolen att ansvara för gamla skador som tidigare. Poolen har inte gjort särskilda satsningar på forskning och utveckling.

Organ 2016

Styrelse

 • Harry Strömberg, If, ordförande t.o.m. 24.10.2016
 • Matti Sjögren, If, ordförande fr.o.m. 24.10.2016
 • Kristiina Ellmén, OP, vice ordförande
 • Outi Härkönen, LokalTapiola

Poolens verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör (fr.o.m. 1.3.2016)
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Janne Jumppanen, juridiska ärenden, direktör för trafikförsäkringsenheten
 • Minna Plit-Turunen, direktör för patientförsäkringsenheten (fr.o.m. 1.3.2016)

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR (övervakningsrevisor)
 • Janne Elo CGR

Officiella bokslut finns till påseende på Läkemedelsskadeförsäkringspoolens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

11.04.2017