Läkemedelsskadeförsäkringen överfördes till ett nytt försäkringsbolag 1.1.2012. Systemet för ersättning av läkemedelsskador har förändrats. Från början av 2012 är det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskade-försäkringsbolaget som ansvarar för försäkring, ersättningshandläggning, ersättning och kundservice för nya läkemedelsskador. Nya skadeanmälningar ska göras direkt till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen handlägger inte längre nya skadeanmälningar. Undantag är läkemedelsskador som förorsakades i anslutning till vaccinationskampanjen för vaccinet Pandemrix 2009. Skadeanmälningar om dessa skador ska även efter ändringen göras till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Poolen ansvarar centralt för ersättningshandläggningen och ersättningen av dessa skador inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i poolens försäkringsvillkor.

Poolen fortsätter också på normalt sätt med ersättningsverksamheten för andra skador som poolen är ansvarig för och som anmäls till poolen senast den 30 juni 2012, så länge ersättningar måste betalas för skadorna.