Den läkemedelsskadeförsäkring som Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ansvarade för löpte ut i slutet av 2011. Tidsfristen enligt försäkringsvillkoren för anmälan av nya skador har också löpt ut. Därför behandlar Läkemedelsskadeförsäkringspoolen inte längre nya anmälningar.

Läkemedelsskador hanteras nu av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Nya skadeanmälningar ska göras direkt dit, förutom skadeanmälningar relaterade av vaccinet Pandemrix vars handläggning tillhör Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Verksamheten för ersättning av skador som ansetts ersättningsgilla innan tidsfristen löpte ut fortsätter inom Läkemedelsskadeförsäkringspoolen så länge som det kommer ersättningar att betala ut för skadan. Hit hör bland annat läkemedelsskador orsakade av vaccinet Pandemrix, som användes i samband med en vaccinationskampanj 2009.