Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör


Asko Nio, LagstiftningsdirektörJari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör


Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund

 

Bilder: Vilja Tamminen

10.09.2018