Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Leena-Mari Tanskanen, Kommunikationsdirektör


Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

Bilder: Vilja Tamminen

29.12.2017