Webbsidans undersidor:

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen handlägger inte längre nya skadeanmälningar. Undantag är läkemedelsskador som förorsakades i anslutning till vaccinationskampanjen för vaccinet Pandemrix 2009.

Skadeanmälningar om dessa skador ska även efter ändringen göras till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Poolen ansvarar centralt för ersättningshandläggningen och ersättningen av dessa skador inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i poolens försäkringsvillkor.

Från början av 2012 är det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskade-försäkringsbolaget som ansvarar för försäkring, ersättningshandläggning, ersättning och kundservice för nya läkemedelsskador.