Webbsidans undersidor:

Uppgifter och organisation

Vi tar inte längre emot nya skadeanmälningar.

Den läkemedelsskadeförsäkring som Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ansvarade för löpte ut i slutet av 2011. Tidsfristen enligt försäkringsvillkoren för anmälan av nya skador har också löpt ut. Därför tar Läkemedelsskadeförsäkringspoolen inte längre emot nya anmälningar.

Läkemedelsskador hanteras nu av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Alla nya skadeanmälningar ska göras direkt dit.

Verksamheten för ersättning av skador som ansetts ersättningsgilla innan tidsfristen löpte ut fortsätter inom Läkemedelsskadeförsäkringspoolen så länge som det kommer ersättningar att betala ut för skadan. Hit hör bland annat läkemedelsskador orsakade av vaccinet Pandemrix, som användes i samband med en vaccinationskampanj 2009.