Lomakkeet

Lääkevahinkojen korvauskäsittely on muuttunut 1.1.2012. Vahinkoilmoitukset tehdään suoraan uudelle vakuuttajalle Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. www.laakevahinko.fi-sivuilta löytyvät uuden yhtiön lomakkeet.

Lääkevahinkovakuutuspoolin lomakkeet

Nämä lomakkeet on tarkoitettu ainoastaan Lääkevahinkovakuutuspoolin asiakkaille.

Lomakkeet on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Siksi niitä ei voi lähettää Lääkevahinkovakuutuspooliin sähköisesti.

Korvaushakemus

Korvaushakemus lääkevahingosta (pdf)

Korvaushakemus lääkevahingosta johtuneesta kuolemantapauksesta (pdf)

Perhe-eläkehakemus

Perhe-eläkehakemus (pdf)

Työnantajan palkkailmoitus

Työnantaja, jolta Lääkevahinkovakuutuspooli on pyytänyt selvityksen aiheutuneen ansionmenetyksen suuruudesta, voi antaa selvityksen täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Työnantajan palkkailmoitus (pdf)

Valtakirjat

Mikäli haluat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan lääkevahinkoasiaasi puolestasi, voit liittää vahinkoilmoitukseesi tai myöhemmin toimittaa Lääkevahinkovakuutuspoolille tämän valtakirjan allekirjoitettuna. Valtuutuksen päättymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti Lääkevahinkovakuutuspoolille.

Valtakirja (pdf)

Mikäli potilas on kuollut, kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan lääkevahinkoasiaa ja nostamaan korvaukset.

Valtakirja kuolintapausta varten (pdf)