Korvauksen hakeminen lääkevahinkovakuutuksesta

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat korvausasiakkaitamme, joiden asiakkuus on alkanut ennen vahinkojen ilmoittamisen määräajan umpeutumista.

Lääkevahinkovakuutuspoolin vastuulla oleva lääkevahinkovakuutus on päättynyt vuoden 2011 lopussa. Vakuutusehtojen mukainen määräaika uusien vahinkojen ilmoittamiselle on sittemmin myös umpeutunut.

Tämän vuoksi Lääkevahinkovakuutuspooli ei enää käsittele uusia vahinkoilmoituksia. Hoidamme korvaustoimintaa enää niiden vahinkojen osalta, jotka on katsottu korvattavaksi ennen määräajan umpeutumista. Lääkevahingot hoitaa nyt Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Uudet vahinkoilmoitukset tehdään suoraan sille, pois lukien Pandemrix-rokotteeseen liittyvät vahinkoilmoitukset, joiden käsittely kuuluu Lääkevahinkovahinkovakuutuspoolille

Mikäli olet jo asiakkaamme, lue alta korvausten hakemisesta.

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä – korvausta kannattaa hakea myös muista korvausjärjestelmistä

Lääkevahinkovakuutus on niin sanottu toissijainen korvausjärjestelmä. Vakuutuksen tarkoitus on täydentää lakisääteistä turvaa. Tämän vuoksi vakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään aina lakisääteisestä vakuutuksesta tai muuten julkisista varoista maksettavat tai saatavat etuudet.

Nämä korvaukset ja etuudet kannattaa siis hakea asianomaiselta taholta, esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta, vaikka vahingosta haettaisiin korvausta myös Lääkevahinkovakuutuspoolilta.

Milloin korvausvaatimus on viimeistään esitettävä?

Korvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa lääkevahinkoon liittyvän kuluerän syntymisestä.

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakemiseksi tulee täyttää korvaushakemuslomake, jolla voit esittää yksilöidyn korvausvaatimuksen. Voit ladata korvaushakemuslomakkeen sivulta Lomakkeet.