Blanketter

Ersättningshandläggningen av läkemedelsskador förändrades den 1 januari 2012. Skadeanmälningar ska göras direkt till den nya försäkraren Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget www.laakevahinko.fi/sv. På webbplatsen finns det nya bolagets blanketter.

Nedanstående blanketter är endast avsedda för Läkemedelsskadeförsäkringspoolens klienter

Blanketterna måste undertecknas, och kan därför inte skickas elektroniskt till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Ersättningsansökan för läkemedelskada (pdf)

Ersättningsansökan vid dödsfall som läkemedelskada orsakat (pdf)

Ansökan om familjepension (pdf)

Arbetsgivarens löneanmälan (pdf)

Arbetsgivare, av vilken Läkemedelsskadeförsäkringspoolen bett om utredning gällande uppkommen inkomstförlust, kan ge utredningen genom att fylla i blankett.

Fullmakt (pdf)

Ifall du önskar att någon annan i stället för dig sköter ditt läkemedelsskadeärende, kan du bifoga till skadeanmälan eller senare sända till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen denna fullmakt försedd med din underskrift. Om fullmakten inte längre gäller skall detta alltid skriftligt meddelas till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Fullmakt vid dödsfall (pdf)

Om patienten avlidit skall dödsboets delägare gemensamt befullmäktiga en person att sköta läkemedelsskadeärendet och lyfta ersättningarna.