Lääkevahinkovakuutuspoolin (LVP) vastuulla oleva lääkevahinkovakuutus on päättynyt vuoden 2011 lopussa. Vakuutusehtojen mukainen määräaika uusien vahinkojen ilmoittamiselle on sittemmin myös umpeutunut. Tämän vuoksi Lääkevahinkovakuutuspooli ei enää käsittele uusia vahinkoilmoituksia.

Lääkevahingot hoitaa nyt Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Uudet vahinkoilmoitukset tehdään suoraan sille, pois lukien Pandemrix-rokotteeseen liittyvät vahinkoilmoitukset, joiden käsittely kuuluu Lääkevahinkovakuutuspoolille.

Ennen määräajan umpeutumista korvattavaksi katsottujen vahinkojen korvaustoimintaa jatketaan Lääkevahinkovakuutuspoolissa niin pitkään kuin vahingoista tulee korvauksia maksettavaksi. Näihin kuuluvat muun muassa vuoden 2009 rokotuskampanjan yhteydessä Pandemrix-rokotteesta aiheutuneet lääkevahingot, jotka on ilmoitettu ennen määräajan umpeutumista.