Pandemrix-rokotteesta tehty 359 narkolepsiaan liittyvää vahinkoilmoitusta – Muista haitoista 115 ilmoitusta

Uutinen 8.12.2020, Lääkevahinkovakuutuspooli

Lääkevahinkovakuutuspoolille (LVP) on tehty 30.11.2020 mennessä 474 vahinkoilmoitusta, jotka liittyvät vuoden 2009 rokotekampanjan Pandemrix-rokotteen aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Suurin osa, 359 ilmoitusta, liittyy narkolepsiaepäilyihin. Muihin haittavaikutuksiin liittyviä ilmoituksia on tehty 115.

Narkolepsiaan liittyvistä ilmoituksista suurimpaan osaan myönteinen korvauspäätös

Lääkevahinkovakuutuspooli on narkolepsiaepäilyihin liittyen antanut tähän mennessä 236 myönteistä ja 123 hylkäävää korvauspäätöstä.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 85 on hylätty, koska henkilön oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Kaksi vuotta on Lääkevahinkovakuutuspoolin linjaama aikaikkuna syy-yhteyden olemassaololle. Linjaus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksiin.

Vahinkoilmoituksista 38 on hylätty, koska henkilöllä ei ole diagnosoitu narkolepsiaa.

Muut haittavaikutukset pääasiassa ohimeneviä

Muihin kuin narkolepsiaan liittyviin Pandemrix-rokotteen haittavaikutuksiin LVP on antanut 19 myönteistä ja 96 hylkäävää päätöstä.

– Korvattavat tapaukset ovat olleet pääasiassa ohimeneviä neurologisia oireyhtymiä ja haittoja. Tällaisia ohimeneviä haittavaikutuksia ilmenee pieni määrä lähes kaikkien rokotteiden yhteydessä, ne eivät siis ole erityisiä juuri Pandemrix-rokotteelle, LVP:n johtaja Asko Nio kertoo.

Korvausratkaisuissa on lääketieteellisten ja juridisten arvioiden perusteella ratkaistu tapauskohtaisesti, ovatko haittavaikutukset yhdistettävissä Pandemrix-rokotteeseen, eli onko rokotteen ja oireiden välillä syy-yhteys.

– Suurimmassa osassa tapauksia syy-yhteyttä Pandemrix-rokotteeseen ei ollut, jolloin niitä ei voitu korvata lääkevahinkovakuutuksesta, Nio toteaa.

Korvauksia maksettu kaikkiaan 12,2 miljoonaa - Korvausvastuu jatkuu pitkälle tulevaisuuteen

Lääkevahinkovakuutuspooli on maksanut korvauksia yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa haittavaikutuksista, jotka ovat Pandemrix-rokotteen aiheuttamia. Korvauksista 11,6 miljoonaa euroa on maksettu narkolepsiatapauksista ja 530 000 euroa muista haittavaikutuksista.

– Korvausten maksaminen Pandemrix-rokotteen haitoista jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen erityisesti siksi, että monet rokotteesta sairastuneet olivat lapsia ja nuoria, Nio huomauttaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki
p. 040 922 9000
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Asko Nio on jäänyt eläkkeelle.