I anknytning till vaccinet Pandemrix har 359 skadeanmälningar om narkolepsi lämnats in, liksom 115 anmälningar om andra men

Nyhet 8.12.2020, Läkemedelsskadeförsäkringspoolen

Fram till den 30 november 2020 har 474 skadeanmälningar om biverkningar av vaccinet Pandemrix i anslutning till vaccinationskampanjen 2009 lämnats in till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Största delen, 359 anmälningar, gäller misstankar om narkolepsi. Angående andra biverkningar har 115 anmälningar lämnats in.

Största delen av anmälningarna om narkolepsi har lett till ett positivt ersättningsbeslut

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har hittills gett 236 positiva och 123 negativa ersättningsbeslut om misstänkt narkolepsi.

Av skadeanmälningarna har 85 avslagits, eftersom personens symtom har uppkommit över två år efter vaccinationen. Två år är det tidsfönster som Läkemedelsskadeförsäkringspoolen fastställt för att det ska finnas ett orsakssamband. Riktlinjerna bygger på THL:s undersökningar.

Av skadeanmälningarna har 38 avslagits, eftersom personerna inte har diagnostiserats med narkolepsi.

Övriga biverkningar i huvudsak övergående

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har gett 19 positiva och 96 negativa beslut om andra biverkningar av vaccinet Pandemrix än narkolepsi.

– Fallen som har ersatts har främst varit övergående neurologiska syndrom och men. En liten mängd sådana övergående biverkningar uppkommer i samband med nästan alla vacciner och de är alltså inte specifika för just Pandemrix, säger Asko Nio, direktör vid Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

I varje enskilt fall har man utifrån medicinska och juridiska bedömningar avgjort om biverkningarna kan sättas i samband med vaccinet Pandemrix, det vill säga om det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och symtomen.

– I de flesta fall har det inte funnits något orsakssamband med Pandemrix-vaccinet och då har dessa inte kunnat ersättas från läkemedelsskadeförsäkringen, konstaterar Nio.

Totalt 12,2 miljoner euro har betalats i ersättning – Ersättningsansvaret fortsätter långt in i framtiden

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har betalat sammanlagt cirka 12,2 miljoner euro i ersättningar för biverkningar orsakade av vaccinet Pandemrix. Av ersättningarna har 11,6 miljoner euro betalats för narkolepsifall och 530 000 euro för andra biverkningar.

– Ersättningsbetalningarna för men i anknytning till Pandemrix-vaccinet fortsätter ännu långt in i framtiden, i synnerhet eftersom många som blev sjuka av vaccinet var barn och unga, säger Nio.

Mer information:

Verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki
tfn 040 922 9000
förnamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi