Kuolintapaus

Kuolintapauksessa suoranaiset hautajaiskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut voidaan korvata kohtuulliseen määrään saakka. Korvattavia ovat mm. hautapaikasta, arkusta, hautakivestä, hautajaistilaisuudesta, kukista, lehti-ilmoituksista ja suruvaatteista aiheutuneet kulut. Korvausta perunkirjoituskuluista ei makseta, koska vahingonkorvausoikeuden vakiintuneen käytännön mukaan näitä kuluja ei pidetä hautaamiseen liittyvinä korvattavina kustannuksina.

Hautauskustannusten kattamiseen muualta saadut avustukset voidaan vähentää lääkevahinkovakuutuksesta maksettavasta korvauksesta. Hautauskulut korvataan kuolinpesälle tai sille, joka on kulut suorittanut omista varoistaan.

Kuolintapauksessa korvataan tarpeellinen elatus siihen oikeutetulle. Elatukseen oikeutettuja ovat leski ja alaikäiset lapset sekä eräissä tapauksissa myös alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset. Korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin korvauksensaajan muut tulot ja muiden lakien perusteella maksettavat etuudet, kuten perhe-eläkkeet eivät takaa tarpeellista elatusta.

20.03.2015