Lääkevahinkovakuutuspooli hakee muutosta käräjäoikeuden narkolepsiatuomioihin

Lääkevahinkovakuutuspooli (LVP) on tyytymätön käräjäoikeuden joulukuussa antamiin Pandemrix-oikeudenkäynnin tuomioihin, ja valittaa osasta niistä hovioikeuteen. Poolin näkemyksen mukaan rokotteen ja narkolepsian syy-yhteys ei kaikkien korvauksenhakijoiden kohdalla tullut käräjäoikeudessa näytetyksi toteen.

- Meidän näkemyksemme mukaan tapauksia tulee käsitellä yksittäistapauksina, ja jokaisen henkilön kohdalla syy-yhteyttä on arvioitava erikseen. Vain sillä tavoin toteutuvat korvauksenhakijoiden välinen oikeudenmukaisuus ja tasapuolinen kohtelu, Lääkevahinkovakuutuspoolin toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki toteaa.

Osassa tuomioista käräjäoikeudelle esitetty lisänäyttö tukee Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan syy-yhteyttä rokotuksen ja narkolepsiaan sairastumisen välillä. Loppujen tapauksien osalta todistelut syy-yhteyden olemassaololle jäivät poolin mielestä heikoiksi. Käräjäoikeus katsoi päätöksissään, että kaikkien seitsemän korvauksenhakijan oireiden voi katsoa johtuvan Pandemrix-rokotteesta.

Lääkevahinkovakuutuspooli katsoo myös, että tuomitut korvaukset olivat kauttaaltaan vakiintunutta vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten korvauskäytäntöä korkeammat. Pooli ei kuitenkaan aio valittaa korvausmääristä niiden henkilöiden osalta, joissa sen mielestä käräjäoikeudelle annettu näyttö syy-yhteydestä on riittävä.

- Prosessi on jo nyt kestänyt varsin pitkään, emmekä näe, että sitä olisi enää tässä vaiheessa kohtuullista pitkittää. Tärkeintä on, että kun syy-yhteys on riittävän todennäköinen, asiakkaat saavat heille kuuluvat korvaukset, ja asiassa päästään eteenpäin ilman pitkää ja rasittavaa hovioikeusprosessia, Halmeenmäki summaa.

Kaksi  kolmesta on saanut myönteisen korvauspäätöksen

Lääkevahinkovakuutuspooli on antanut narkolepsiaepäilyihin liittyen 236 myönteistä ja 131 hylkäävää korvauspäätöstä.

Lääkevahinkovakuutuspooli ei ota enää uusia Pandemrix-vahinkoilmoituksia vastaan, koska vuoden 2021 lopussa päättyi vakuutusehtojen mukainen kymmenen vuoden määräaika uusien vahinkojen ilmoittamiselle. Aiemmin annettuja korvauspäätöksiä ei myöskään oteta uudelleen tarkasteluun, mikäli kolmen vuoden kanneaika on päättynyt.

Rokotteen otti Suomessa vuosina 2009–2010 sikainfluenssaa vastaan yhteensä lähes 2,8 miljoonaa ihmistä. Rokotus lisäsi etenkin nuorten riskiä sairastua narkolepsiaan, jonka oireita ovat nukahtelutaipumus ja päiväväsymys. Pandemrixin antaminen lopetettiin, kun selvisi, että se oli johtanut narkolepsiatapausten lisääntymiseen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki
p. 040 922 9000
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi