Muut vahingosta aiheutuneet kustannukset

Muina vahingosta aiheutuneina kuluina voidaan korvata muun muassa ylimääräisestä hoidosta aiheutuvia matkakuluja, ylimääräisestä pitovaatteiden kulumisesta aiheutuneita kuluja sekä kotihoidon ajalta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia.

Vaatelisäkorvausta maksetaan silloin, kun vahingonkärsineelle aiheutuu ylimääräistä pitovaatteiden kulumista esim. proteesin, kyynär- tai kainalosauvojen, pyörätuolin tai erilaisten tukisidosten käytöstä. Korvausta ei makseta laitoshoidon ajalta.

Hoitotuki ja korvaus kohonneista kodinhoitokuluista on tarkoitettu kattamaan kotihoidon ajalta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Korvausta ei makseta laitoshoidon ajalta.

20.03.2015