Pysyvä haitta

Lääkevahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta (invaliditeetti) korvataan pysyvän haitan korvauksella. Haittaluokat on jaettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/1986) mukaisesti 1–20 haittaluokkaan. Korvauksen määrään vaikuttaa vamman laatu ja vahingonkärsineen ikä sekä joissakin erityistapauksissa vahingonkärsineen ammatti ja harrastukset.

Kustakin haittaluokasta maksettavan korvauksen suuruus määräytyy liikennevahinkolautakunnan ohjeiden perusteella.

20.03.2015