Aikuisten narkolepsiatapaukset käsitellään uudelleen

Tiedote 23.5.2013

THL:n juuri valmistuneen selvityksen mukaan Pandemrix-rokotteita saaneiden aikuisten riski sairastua narkolepsiaan oli 3-5-kertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna. Aikaisemmissa selvityksissä rokotteen ja narkolepsian välinen syy-yhteys oli todettu vain alle 19-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Aikaisemman linjauksensa mukaisesti Lääkevahinkovakuutuspooli ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki ne hylätyt korvaushakemukset, joissa hylkäyksen perusteena on ollut hakijan 19 vuotta korkeampi ikä. Korvauskäsittely suoritetaan ilman korvauksenhakijan eri pyyntöä.

Pooli on saanut tähän mennessä yhteensä 184 Pandemrix-rotuksen jälkeistä narkolepsiaa koskevaa vahinkoilmoitusta. Niistä myönteinen korvauspäätös on annettu 122 tapauksessa. Iän perusteella on hylätty 18 hakemusta, jotka nyt otetaan uusintakäsittelyyn. "Jokainen tapaus arvioidaan yksilöllisesti," sanoo johtaja Asko Nio Lääkevahinkovakuutuspoolista.

Muut 26 on hylätty muista syistä. 17 tapauksessa oireet olivat alkaneet yli 8 kk:n kuluttua rokotuksesta. Lisäksi 18 tapauksen korvauskäsittely on vielä kesken.

Lisätietoja
Johtaja Asko Nio 040 450 4614

23.03.2015