Lasten ja nuorten narkolepsiavahingot korvataan lääkevahinkovakuutuksesta

Tiedote 5.10.2011

Lääkevahinkovakuutuspooli on tehnyt periaatteellisen ratkaisun talvella 2009-2010 annetun Pandemrix-rokotuksen ja narkolepsian syy-yhteydestä. Pooli katsoo, että rokotteella ja 4-19 -vuotiaiden lasten ja nuorten narkolepsialla on lääkevahinkovakuutusehtojen mukainen syy-yhteys. Kyseessä on siten korvattava lääkevahinko.

Sen sijaan tätä vanhemmilla rokotetuilla ei tutkimuksissa ole havaittu narkolepsian lisääntymistä, joten syy-yhteydestä ei ole näyttöä. Ratkaisut pohjautuvat tehtyihin kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Lääkevahinkovakuutuspooli katsoo, että valtiolla on rokotuksen toimeenpanijana ensisijainen vastuu rokotuksen haittavaikutuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jäsen Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnassa, joka on ottanut lääkevahinkovakuutuksen poolilta. Tästä vakuutuksesta katetaan valtion vahingonkorvausvastuuta vakuutusehtojen mukaisesti.

"Korvausprosessi on jo käynnissä", kertoo Lääkevahinkovakuutuspoolin korvausyksikön johtaja Asko Nio. "Vahinkoilmoituksen olemme saaneet 91 sairastuneesta. Olemme hankkineet heistä ajantasaiset terveystiedot, ja nyt on meneillään jokaisen tapauksen yksilöllinen arviointi", Nio kertoo.

Pooli antaa ensin korvauksenhakijoille korvauspäätöksen siitä, onko kyseessä korvattava lääkevahinko. Sen mukana postitetaan korvaushakemuslomake niille, joille on annettu myönteinen korvauspäätös. Lomakkeella haetaan varsinaiset rahalliset korvaukset ja siihen on liitettävä mukaan kuitit ja muut selvitykset. Jokainen vahinkotapaus harkitaan tapauskohtaisesti, joten maksettavien korvausten suuruuteen ei tässä vaiheessa ole mahdollista ottaa kantaa.

Lääkevahinkovakuutuksesta maksetaan korvausta soveltaen vahingonkorvauslain säännöksiä. Sairauden hoidosta aiheutuneet tarpeelliset hoito-, matka- ja lääkekulut sekä muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaisesti. Myös vanhemmille aiheutuneet hoitoon liittyvät kustannukset ja mahdollinen ansionmenetys voidaan korvata.

Kustannuskorvausten lisäksi korvausta maksetaan sairauden akuuttivaiheessa aiheutuneesta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä haitasta. Korvauskäsittelyn alkuvaiheessa nämä korvaukset maksetaan ennakkokorvauksina ja niitä tarkistetaan, kun vahingonkärsineen tilasta saadaan lisää tietoa. Aikanaan voi tulla maksettavaksi ansionmenetyskorvaus, mikäli narkolepsiasta aiheutuu työkyvyttömyys. Kyseessä on siis elinikäisen korvauksen hoitoprosessi, jossa vahingonkärsineen tilaa seurataan ja häntä kuullaan.

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Korvausta laskettaessa vähennetään etuudet, joihin vahingonkärsineellä on oikeus julkisista varoista tai lakisääteisestä vakuutuksesta, kuten sairausvakuutuksesta. Kelasta maksettavia etuuksia ovat mm. lääke- ja matkakulukorvaukset, vammaistuki, yksityislääkärin palkkioiden korvaukset, matkakulut sekä vanhemmille maksettava erityishoitoraha. Vahingonkärsineen tulee itse hakea näitä etuuksia.

Pooli käy parhaillaan neuvotteluja valtion kanssa vastuunjakoon liittyvistä muista järjestelyistä.

Lisätietoja
Johtaja Asko Nio, 040 450 4614

STM:n tiedote: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1568492

23.03.2015