Narkolepsiailmoituksia tehty kaikkiaan 289

Uutinen 23.11.2016

Lääkevahinkovakuutuspoolille on tehty 10.11.2016 mennessä Pandemrix-rokotteeseen liittyviä vahinkoilmoituksia kaikkiaan 393. Näistä vahinkoilmoituksista 289 liittyi rokotteen aiheuttamiin narkolepsiaepäilyihin.

Lääkevahinkovakuutuspooli on narkolepsiaepäilyihin liittyen antanut tähän mennessä 228 myönteistä ja 46 hylkäävää korvauspäätöstä. Lisäksi korvauskäsittelyn eri vaiheissa on 15 tapausta.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 23 on hylätty, koska tutkimuksissa henkilöillä ei todettu narkolepsiaa. Ilmoituksista 23 hylättiin, koska oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Tämä on THL:n tutkimusten perusteella Lääkevahinkovakuutuspoolin linjaama ns. aikaikkuna syy-yhteyden olemassaololle. THL jatkaa vielä omia tutkimuksiaan tältä osin. Kun THL julkaisee tutkimuksensa, LVP ottaa asiaan uudelleen kantaa ilman, että asiakkaan tarvitsee esittää tästä vaatimusta.

23.11.2016