Kaksi kolmesta sai myönteisen korvauspäätöksen Pandemrixin haitoista

Uutinen 12.12.2022, Lääkevahinkovakuutuspooli

Lääkevahinkovakuutuspoolille (LVP) on tehty kaikkiaan 486 vahinkoilmoitusta liittyen vuoden 2009 Pandemrix-rokotekampanjan aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Suurin osa, 367 ilmoitusta, liittyi narkolepsiaepäilyihin. Muihin haittavaikutuksiin liittyviä ilmoituksia tehtiin 119. LVP ei enää ota vastaan uusia vahinkoilmoituksia. 

Narkolepsiatapauksista suurimpaan osaan myönteinen korvauspäätös 

Lääkevahinkovakuutuspooli antoi narkolepsiaepäilyihin liittyen 236 myönteistä ja 131 hylkäävää korvauspäätöstä. 

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 93 hylättiin, koska korvauksenhakijan oireet olivat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Kaksi vuotta on LVP:n linjaama aikaikkuna syy-yhteyden olemassaololle, ja se perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksiin. 

Vahinkoilmoituksista 38 hylättiin, koska korvauksenhakijalla ei ollut diagnosoitu narkolepsiaa lainkaan. 

Seitsemän korvauksenhakijan asiaa on käsitelty syksyllä 2022 Helsingin käräjäoikeudessa. Näissä tapauksissa LVP ei myöntänyt korvausta lääkevahingosta, koska hakijat eivät olleet hakeutuneet terveydenhuollon piiriin poikkeuksellisten päiväväsymysoireiden johdosta kahden vuoden kuluessa rokotteen saamisesta. Käräjäoikeus arvioi nyt, voidaanko korvauksenhakijoiden oireiden katsoa johtuvan rokotteesta, vaikka oireista ei ole aikanaan tehty merkintää hakijan potilastietoihin mainitun aikaikkunan sisällä. Käräjäoikeuden odotetaan antavan tuomionsa vielä ennen joulua. 

Muut haittavaikutukset pääasiassa ohimeneviä 

Muihin kuin narkolepsiaan liittyviin Pandemrix-rokotteen haittavaikutuksiin LVP antoi 19 myönteistä ja 100 hylkäävää päätöstä. Korvausratkaisuissa on lääketieteellisten ja juridisten arvioiden perusteella ratkaistu tapauskohtaisesti, ovatko haittavaikutukset yhdistettävissä Pandemrix-rokotteeseen, eli onko rokotteen ja oireiden välillä syy-yhteys. 

– Suurimmassa osassa tapauksia oireiden syy-yhteyttä Pandemrix-rokotteeseen ei ollut, jolloin niitä ei voitu korvata lääkevahinkovakuutuksesta, Lääkevahinkovakuutuspoolin toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki toteaa.  

Korvattavat tapaukset olivat pääasiassa ohimeneviä neurologisia oireyhtymiä ja haittoja, joita esiintyy lähes kaikkien rokotteiden yhteydessä. Ne eivät siis ole erityisiä juuri Pandemrix-rokotteelle. 

Korvausvastuu jatkuu pitkälle tulevaisuuteen 

Lääkevahinkovakuutuspooli on maksanut Pandemrix-rokotteen aiheuttamista haittavaikutuksista korvauksia tähän mennessä yhteensä noin 14,75 miljoonaa euroa. Korvauksista 14,2 miljoonaa euroa on maksettu narkolepsiatapauksista ja 550 000 euroa muista haittavaikutuksista. 

Korvausten maksaminen Pandemrix-rokotteen haitoista jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen erityisesti siksi, että monet rokotteesta sairastuneet olivat lapsia ja nuoria. 

– Etenkin ansionmenetyskorvauksia maksetaan tällaisissa vahingoissa tyypillisesti pitkään, Halmeenmäki huomauttaa.  

Lääkevahinkovakuutuspoolin vastuulla oleva lääkevahinkovakuutus päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuoden 2021 lopussa päättyi vakuutusehtojen mukainen kymmenen vuoden määräaika uusien vahinkojen ilmoittamiselle. Lääkevahingot hoitaa nyt Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Uudet vahinkoilmoitukset tehdään suoraan sille.  

Ennen määräajan umpeutumista korvattavaksi katsottujen vahinkojen korvaustoimintaa jatketaan Lääkevahinkovakuutuspoolissa niin pitkään kuin vahingoista tulee korvauksia maksettavaksi. Näihin kuuluvat muun muassa vuoden 2009 rokotuskampanjan yhteydessä Pandemrix-rokotteesta aiheutuneet lääkevahingot, jotka on ilmoitettu ennen määräajan umpeutumista. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki
p. 040 922 9000
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi