Läkemedelsskade-försäkringspoolen

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen handlägger inte längre nya skadeanmälningar.

Undantag är läkemedelsskador som förorsakades i anslutning till vaccinationskampanjen för vaccinet Pandemrix 2009. Skadeanmälningar om dessa skador ska även efter ändringen göras till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Poolen ansvarar centralt för ersättningshandläggningen och ersättningen av dessa skador inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i poolens försäkringsvillkor.


Aktuellt
Verksamhetsberättelse
Blanketter
Kontaktinformation
Ledningsgruppen 

23.03.2015