Webbsidans undersidor:

Ledningsgruppen

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har i Försäkringscentralen en gemensam ledningsgrupp med Patientförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen.

Juha-Pekka Halmeenmäki, Verkställande direktör

Juha-Pekka Halmeenmäki ler

Minna Plit-Turunen, Direktör, Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Patientförsäkringscentralen

Minna Plit-Turunen ler

Ville Lilja, Aktuariedirektör

Ville Lilja ler

Visa Kronbäck, Rättschef

Visa Kronbäck ler

Sari-Leena Lund, Kommunikationsdirektör

Sari-Leena Lund ler

Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Jari-Matti Lifländer ler

Janne Jumppanen, Direktör, Trafikförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen

Janne Jumppanen ler

Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör, Institutet för Olycksinformation (OTI)

Kalle Parkkari ler