Webbsidans undersidor:

Ledningsgruppen

Juha-Pekka Halmeenmäki, Verkställande direktör

Juha-Pekka Halmeenmäki.jpg

Minna Plit-Turunen, Direktör, Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och Patientförsäkringscentralen

Minna Plit-Turunen.png

Ville Lilja, Aktuariedirektör

Ville Lilja.jpg

Visa Kronbäck, Ledande jurist

Visa Kronbäck_verkko.jpg

Sari-Leena Lund, Kommunikationsdirektör

Sari-Leena Lund.jpg

Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Jari-Matti Lifländer.jpg

Janne Jumppanen, Direktör, Trafikförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen

Janne Jumppanen.jpg

Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör, Institutet för Olycksinformation (OTI)

Kalle Parkkari.jpg