Webbsidans undersidor:

Ledningsgruppen

Juha-Pekka Halmeenmäki, Verkställande direktör

Juha-Pekka Halmeenmäki.jpg

Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Asko Nio.jpg

Minna Plit-Turunen, Direktör, Patientförsäkringsenheten

Minna Plit-Turunen.png

Ville Lilja, Aktuariedirektör

Ville Lilja.jpg

Sari-Leena Lund, Kommunikationsdirektör

Sari-Leena Lund.jpg

Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Jari-Matti Lifländer.jpg

Janne Jumppanen, Direktör, Trafikförsäkringsenheten (Trafikförsäkringscentralen)

Janne Jumppanen.jpg

Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör, Institutet för Olycksinformation OTI (Trafikförsäkringscentralen)

Kalle Parkkari.jpg