Webbsidans undersidor:

Kundtjänst

Skade- och ersättningsärenden, 040 450 4640

Kundtjänsten har telefontid vardagar kl. 12–15. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift.

Fax/ersättningsärenden, 040 4504 696
Fax/försäkringsärenden, 040 4504 694

Sms kan inte skickas till våra telefonnummer. E-post förnamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

 • Verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki
  040 922 9000
 • Internrevisor Jouni Väänänen
  040 922 5527
 • Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund, 
  040 922 5528
 • Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer, 
  040 450 4585
 • Aktuariedirektör Ville Lilja, 
  040 9221 413
 • Ledande jurist Visa Kronbäck
  040 450 4259
 • Sakkunnigläkare Reina Roivainen