Webbsidans undersidor:

Kontaktinformation

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen 
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors

Posten som gäller skadeärenden:
Läkemedelskadeförsäkringspoolen, PB 3, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Kundtjänst

Servicenummrar i Läkemedelsskadeförsäkringspoolen betjänar inte 17.9 kl. 13 - 15.

Kundtjänsten har telefontid vardagar kl. 12–15. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift.

Skade- och ersättningsärenden: 040 450 4640

Annan kontaktinformation

Sms kan inte skickas till våra telefonnummer. E-post förnamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki
040 922 9000

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund 
040 922 5528

Sakkunnigläkare Reina Roivainen